KARBONMONOKSİT GAZI NASIL OLUŞUR?

Soba

Her şeyden önce karbonmonoksit gazının oluşması için karbon içeren organik maddelerin yanması gerekir. Bunlar, kömür, odun, kağıt, benzin, gazyağı, likit petrol gazı, doğalgaz gibi her türlü yanan maddelerdir. Yanan cismin içerdiği karbon, iki oksijen molekülü ile birleşerek karbondioksit gazını oluşturur (C+2O=CO2). Ortamda oksijen azsa karbon, bir oksijenle birleşerek zehirli karbonmonoksit gazını oluşturur (C+O=CO). Elektrikli ısıtıcılar, karbon içermediği ve yanma yoluyla değil, ısı enerjisinin transferi yoluyla ısı ürettiği için karbon monoksit gazı üretmez.

Yanma işleminin gerçekleştiği soba, kapalı bir ortamda bulunur. Bu ortamdan yanma işleminin gerçekleşmesi için oksijen almak zorundadır. Sobanın bulunduğu ortam iyi havalanmıyorsa (menfez yoksa ya da kapalıysa), yanma sonucu oksijen azalır ve karbondioksit yerine karbonmonoksit oluşmaya başlar, baca açıksa bacadan havaya atılır, baca çekişi de yetersizse (tıkalı baca ya da lodos gibi sebeplerle) oluşan karbonmonoksit gazı odaya dolar ve zehirlenmeye sebep olur.