TAM YANMA NEDİR?

Yanma

Karbon içeren yakıtların (odun, kömür, doğalgaz, likit petrol gazı, benzin vs.) oksijen ile tepkimeye girerek ısı ve diğer yanma ürünlerinin oluşmasına “yanma” denir. Yanma eyleminin oluşması için yakıt ve havanın karışması gerekir. Bu karışımdaki hava miktarına göre yanma üç şekilde gerçekleşir:

1-Az hava ile yanma: Karbonmonoksit oluşur.

2-Fazla hava ile yanma: Karbonmonoksit oluşmaz, aynı ısıyı elde etmek için daha fazla yakıt harcanır.

3-Tam yanma: Karbonmonoksit oluşmaz, ideal yanma biçimidir.

Yanma ürünlerinde ve geri kalan kısımlarda yanıcı madde bulunmaz ise yanma tam yanmadır. İdeal bir yanmada baca gazının karbondioksit ve azot gazından oluşması, hiç karbon monoksit bulunmaması gerekir. Fakat biz genellikle yanmayı bir miktar fazla hava ile yaparız.

Kaynak: http://mimoza.marmara.edu.tr/~gatakok/enerji/8.htm